GoBeez Design bank

Finansujemy zrównoważone projekty wzornicze

Design Bank jawi się jako oaza dla ambitnych pomysłów, gdzie ziarno natchnienia może rozkwitnąć w bujny kwiat sukcesu. Łącząc w sobie siłę finansowania społecznościowego z potęgą instytucji, oferujemy holistyczne wsparcie dla przedsięwzięć o znamionach rewolucji w obrębie rozmaitych branż i społeczności. Platforma nasza staje się kolebką dla start-upów, inkubatorem dla wizjonerskich inwestorów i żyznym gruntem dla kreatywnych projektantów.

Kontakt

Oto filary potęgi Design Banku:

 • Finansowanie hybrydowe: Synergia crowdfundingu i kapitału instytucjonalnego zapewnia wszechstronne wsparcie finansowe dla projektów na każdym etapie rozwoju.
 • Wsparcie merytoryczne: Doświadczeni eksperci oferują fachowe doradztwo w zakresie biznesu, marketingu, designu i technologii, torując drogę do sukcesu.
 • Sieć kontaktów: Otwieramy drzwi do szerokiego grona inwestorów, mentorów i partnerów biznesowych, stwarzając sprzyjające warunki do zrównoważonego rozwoju i ekspansji.
 • Przestrzeń do koegzystencji: Platforma integruje start-upy, inwestorów i projektantów, sprzyjając wymianie idei, budowaniu relacji i synergii.

Design Bank to nie tylko platforma, ale przede wszystkim ruch na rzecz innowacji. Wierzymy w potęgę twórczych umysłów i pragniemy utorować im drogę do realizacji ambitnych wizji, niosących pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.

Dołącz do nas.

 • 1. Zrozumienie:

  W Design Bank rozpoczynamy proces projektowania od głębokiego zrozumienia potrzeb i oczekiwań naszych klientów, zarówno twórców jak i inwestorów. Przeprowadzamy wywiady, badania rynkowe i grupy fokusowe, aby w pełni zgłębić i zrozumieć kontekst finansowy, społeczny i projektowy.

 • 2. Definiowanie:

  Na podstawie zebranych informacji identyfikujemy kluczowe wyzwania i możliwości. Określamy priorytety i formułujemy celowe pytania. Definiujemy wyraźne cele dla naszych usług i produktów, zarówno w obszarze wsparcia finansowego, jak i w dziedzinie rozwoju projektów.

 • 3. Ideacja:

  Przechodzimy do generowania pomysłów, tworzenia nowych narzędzi wspierania projektów lub rozwijania systemów. Angażujemy różnorodne zespoły - od analityków finansowych po designerów i specjalistów IT – aby uzyskać różnorodność perspektyw i innowacyjne rozwiązania.

 • 4. Prototypowanie:

  Wybrane pomysły zostają przekształcone w prototypowe modele nowych usług
  czy funkcjonalności. Może to obejmować nowe metody finansowania projektów, modele współpracy z twórcami, czy interfejsy ułatwiające interakcję na platformie.

 • 5. Testowanie:

  Prototypy są testowane w odpowiednich środowiskach – zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zbieramy feedback od użytkowników, inwestorów i partnerów, aby zrozumieć, jak nasze rozwiązania działają w praktyce i jakie przynoszą efekty.

 • 6. Implementacja:

  Ostatnim etapem jest wdrożenie skutecznych rozwiązań. Dotyczy to zarówno nowych produktów, ulepszeń platformy, jak i metod wspierania procesu projektowego. Monitorujemy wprowadzone zmiany, mierzymy ich skuteczność i ciągle szukamy sposobów na dalsze ulepszenia.

1 z 6